Meld din interesse:

Arkitekten har ordet

Vi har lagt vekt på å skape et grønt og lett preg på tomten som skal bidra positivt til omgivelsene. 

Byggenes plassering og form, samt felles grøntareal bidrar til dette. 

Byggene er trukket tilbake fra fylkesveien. Fasadene er brutt opp av ulike vindusformater. Dette, samt avstanden mellom byggene skaper et lett preg ut mot fylkesvegen. Alle private uteoppholdsarealer er orientert mot sør. Veiledende for prosjektet har vart å få kveldsol og utsikt for alle leiligheter.

Brandsberg-Dahls Arkitekter.
Olav Kristensen | Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90 08 64 42 | olav.kristensen@em1sr.no
Copyright 2015 © Helsebanken AS
Olav Kristensen | Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90 08 64 42 | olav.kristensen@em1.no
Copyright 2015 © Helsebanken AS